Disclaimer

SmartphoneGuard.nl vertoont op deze website teksten, afbeeldingen en andere materialen. We behouden hierbij het recht om op elk ogenblik de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan iemand mededeling te hoeven doen. De informatie op SmartphoneGuard.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Deze disclaimer kan zonder voorafgaande mededeling wijzigen.

Aansprakelijkheid

Er wordt veel aandacht besteed aan de inhoud van de website en we besteden veel tijd om de informatie zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks kan het voorkomen dat inhoud op de website niet klopt, onvolledig en/of onjuist is. De op SmartphoneGuard.nl aangeboden materialen en gegevens worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Alles op deze website kan op ieder moment aangepast worden zonder voorafgaande mededeling. In het bijzonder zijn prijzen, tarieven, beoordelingen en andere informatie op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten, onjuistheden of beoordelingen wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Voor op SmartphoneGuard.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen we ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SmartphoneGuard.nl. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen en informatie op onze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij dit bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van SmartphoneGuard.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.